Traktor av jordbrukstyp

Traktor av jordbrukstyp

Vid planeringsarbeten inför grundläggning, jordplanering, grusgångar då använder vi vår traktor av jordbrukstyp.

Här kan du se en kort film. Filmen är från ett uppdrag i ridhuset, där manegen skulle luckras upp efter timmar av hästhovar som gjort marken väl hård.