Rensning av rabatter

I vårt team har vi personal som sköter rensning av rabatter.

eldkvarnkvarn-elbil_2741Med våra elbilar kommer vi ut i bostadsområden, hos företag och i parker.

 

 

Rensning av rabatter

Här sköter vi rensning av rabatter och andra planteringar.
Planterar, rensar ogräs och beskär träd.

eldkvarnmaskin-rensning_av_rabatterl_2720El-bilarna som vi använder mellan platserna är mycket tystgående, miljö-vänliga och lätta att navigera på små utrymmen.

 

Grönytor-Turf

Vi ligger i framkant med specialmaskiner för skötsel, underhåll och renovering av aktiva gräsytor.

Vi sköter grönytor till bostadsföretag, bostadsföreningar och företag i första hand men även i viss utsträckning till privata kunder. Stora långvariga projekt och kortare inhopp när du behov av avlastning eller delar av vår expertis.
Vi  bistår också  med skötsel, beskärning och underhåll och rensning av rabatter, buskar och träd.
Vi lyssnar på våra kunders behov och erbjuder sedan vår hjälp för att lösa problemet.