Film-Service grönytor

Service av grönytor

Vår specialitet service  grönytor, här kan du se en kort film som visar turf-underhåll och några av våra tjänster sommartid.
Kontakt Per-Ronny.
Klicka för att skicka Mail
T
elefon: 070-538 80 28

 

Vi sköter grönytor i Piteå, det är vår specialitet!

Per-Ronny Lundberg

Per-Ronny Lundberg äger och driver företaget Eldkvarnmaskin i Piteå
Per-Ronny Lundberg äger och driver företaget Eldkvarnmaskin i Piteå

“Jag startade företaget Eldkvarn-Maskin 1980. Vi har kontinuerligt förnyat oss och har idag en modern maskinpark som lämpar sig mycket väl för vår verksamhet. “

Gräsytor
“Underhåll av gräsytor är vi specialister på.  Sommarsäsongen är vi ganska många då är personalstyrkan kring tio personer. Vi klipper gräs, städar gräsytor och rensar rabatter.”

Snöröjning vintertid

“Vintertid är vi färre och då utför vi i första hand sandning och snöröjning.
Jag tror att många av våra stamkunder är återkommande år efter år just för att de tycker att vi är enkla att ha göra med, det är kort väg från deras önskemål till att vi utför det.  De kan dessutom lita på att vi utför ett snyggt arbete.”